Schooltijden

Continurooster
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08:30-14:15

Woensdag 08:30-12:30